AKASHA READINGS

Ter ondersteuning van geestelijke ontwikkelingsprocessen wordt in CAMALARAH, op individuele aanvraag, de mogelijkheid geboden voor een Akasha Reading. Dit kan bijvoorbeeld uitkomst bieden in de volgende gevallen:

  • je herkent bij herhaling een patroon in je eigen gedrag dat je hindert en dat je maar niet kunt doorbreken;
  • je worstelt met jouw aandeel in een bepaalde zaak in relatie tot een ander (in de werk- of privé sfeer) en je hebt het gevoel dat je het overzicht mist om die zaak op te lossen;
  • je krijgt signalen van je lichaam maar weet niet goed waar deze verband mee houden;
  • je hebt het gevoel dat je een bepaalde omslag wilt gaan maken in je leven, maar je weet niet hoe.

Het Akasha Veld (ook wel: de Akasha Kronieken) is een energetisch archief waarin de blauwdruk van elke ziel ligt opgeslagen: alles wat ooit heeft plaatsgevonden en de potenties voor de toekomst.

Tijdens een Reading wordt afgestemd op jouw eigen Akasha Kroniek. Daardoor kunnen - aan de hand van beelden en teksten - antwoorden worden gevonden op jouw specifieke vragen, die kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Jouw problematiek wordt als het ware in een ander, nieuw licht bezien: het Licht van de Akasha. Dit kan je helpen om verder te komen in je eigen ontwikkeling. Een Reading heeft daarnaast vaak ook een helende werking.

Kosten:

Een sessie voor een Akasha Reading duurt ongeveer 1 ½ uur en kost € 60,=